SKV Författningar om punktskatter 2013
   
 
Titel:SKV Författningar om punktskatter 2013
Anmärkning:SKV 490 utg. 33
Upplaga:33 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:305 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525767
Typ av verk:Författningssamling
Serie:SKV Publikationer nr. 490 utg.33
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Denna lagtextsamling innehåller förutom punktskatteförfattningarna, dels ett antal författningar som har anknytning till punktskattelagstiftningen, dels författningar som reglerar beskattningsförfarandet m.m.

Författningarna återges i deras lydelse den 1 januari 2013. Uppgifter om föreskrifter som utfärdats av Skatteverket finns intagna efter rubricerad skatte- och avgiftsförfattning. 
  © 2017 Jure AB