Ds 2013:8 Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen
   
 
Titel:Ds 2013:8 Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen
Anmärkning:Delutredning från Framtidskommissionen
Utgivningsår:2013
Omfång:216 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238950
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Framtidskommissionen
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Vad krävs för att klara av att ta hand om en äldre och friskare befolkning, när allt färre människor är i arbetsför ålder?

Vi lever allt längre med allt bättre hälsa. Samtidigt föds färre barn än tidigare, vilket gör att befolkningen blir allt äldre. Vi riskerar därmed en obalans mellan dem som arbetar och dem som har pension, om vi inte gör någonting åt saken. Obalansen är en följd av att modellen för hur välfärden finansieras byggdes upp i en tid när vi inte levde lika länge och andelen pensionärer med behov av vård och omsorg var jämförelsevis mindre.Framtidskommissionen arbetar under Statsrådsberedningen. För att hitta fler rapporter från Framtidskommissionen v.v. sök på Framtidskommissionen i sökfältet.


 
  © 2017 Jure AB