MIG Migrationsöverdomstolen, Praxis 2010-2012 samt register 2006-2012
   
 
Titel:MIG Migrationsöverdomstolen, Praxis 2010-2012 samt register 2006-2012
Anmärkning:
Utgivningsår:2013
Omfång:628 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138326114
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Överprövning av Migrationsverkets beslut sker vid tre migrationsdomstolar. Migrationsdomstolens avgöranden får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En prövning i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant tillstånd ska meddelas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Migrationsöverdomstolen (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl (extraordinär dispens).

Förvaltningsrätterna (tidigare länsrätterna) i Stockholm, Göteborg och Malmö är av regeringen utsedda att vara migrationsdomstolar. Kammarrätten i Stockholm är Migrationsöverdomstol. Från och med oktober 2013 är även Förvaltningsrätten i Luleå migrationsdomstol.

Denna andra volym omfattar Migrationsöverdomstolens avgöranden för åren 2010–2012. Referaten har, som regel, författats av den sits som dömt i målet.
 
  © 2017 Jure AB