Offentliga stödåtgärder
� en översikt av EES-avtalets och EGs regler med inriktning på regionalpolitiskt stöd av betydelse för Sveriges kommuner
   
 
Författare:Niklasson Fredrik
Titel:Offentliga stödåtgärder � en översikt av EES-avtalets och EGs regler med inriktning på regionalpolitiskt stöd av betydelse för Sveriges kommuner
Utgivningsår:1993
Omfång:77 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917598430X
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 16
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB