Ds 2013:9 Lätt byte
� Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster
   
 
Titel:Ds 2013:9 Lätt byte � Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster
Utgivningsår:2013
Omfång:95 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238998
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:9
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås lagändringar och andra åtgärder för att göra det lättare att byta leverantör när det gäller t.ex. smarta mobiltjänster:

- Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad.
- SIM-kortlås bör bara tillåtas under den ursprungliga avtalstiden, dvs. så länge mobilen eller terminalen är i leverantörens ägo. Därefter ska låset upphöra utan kostnader och onödiga dröjsmål.
- Bättre förutsättningar att jämföra avtalsvillkor mellan olika leverantörer genom föreskrifter från Post- och telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket som reglerar avtalens utformning.
 
  © 2017 Jure AB