SKV Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2013
   
 
Titel:SKV Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2013
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:95 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525453
Serie:SKV Publikationer nr. 460 utg.3
Ämnesord:Familjerätt , Skatterätt

SLUT på förlag

 

När ska en bouppteckning ska förrättas och lämnas in till Skatteverket?
Skatteverket redogör här för sin uppfattning om gällande rätt på området. Ändringar i aktuella författningar som kungjorts senast den siste januari 2013 har beaktats, liksom i görligaste mån avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen per samma datum.

För tillämpning av de upphävda bestämmelserna om arvsskatt hänvisas till Handledning för bouppteckningsärenden m.m. SKV 460 utgåva 2.
 
  © 2017 Jure AB