SKV Handledning för mervärdesskatt 2013 - Del 1 och 2 (paket)
   
 
Titel:SKV Handledning för mervärdesskatt 2013 - Del 1 och 2 (paket)
Upplaga:24 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:1489 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:F2013002
Serie:SKV Publikationer nr. 553 utg.24
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna utgåva behandlas materiella bestämmelser som rör mervärdesskatt med utgångspunkt i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2013.

I del 1 behandlas allmänna bestämmelser om mervärdesskatt såsom skattskyldighet, undantag från skatteplikt, omsättningsland, beskattningsunderlag, skattesatser, avdragsrätt och fakturering.

I del 2 behandlas vissa speciella områden såsom byggverksamhet, uthyrning av verksamhetslokal, jämkning, bilar, sjukvård, utbildning, kultur, marginalbeskattning och finansiella tjänster. I ett stort antal bilagor presenteras aktuella skattesatser och tröskelvärden, EU- och myndighetsadresser, aktuella EU-begrepp, riktlinjer från EU:s mervärdesskattekommitté m.m.
 
  © 2017 Jure AB