Skattebrotten
   
 
Författare:Thornstedt Hans , Rabe Gunnar , Eklund Erik
Titel:Skattebrotten
Anmärkning:Denna bok her ersatts av boken Skattetillägg och skattebrott, år 2006, av Karin Almgren och Börje Leidhammar.
Utgivningsår:1994
Omfång:120 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138503484
Ämnesord:Straffrätt , Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges en översikt av skattebrottslagen och dess tillämpning. Lagen möjliggör administrativt utdömda påföljder för förseelser mot skatte- och avgiftsförfattningarna. Boken vänder sig till studerande, praktiserande jurister och revisorer.
 
  © 2017 Jure AB