Semesterlagen
� En lag- och rättsfallskommentar
   
 
Författare:Garpe Bengt
Titel:Semesterlagen � En lag- och rättsfallskommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:88 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789189076815
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

SEMESTERLAGEN är en lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen i dess lydelse den 1 april 2013. Lagen ändrades år 2010 för att den skulle bli lättare att tillämpa. Genomgripande systematiska och språkliga förändringar gjorde att nästan alla paragrafer ändrades och nya tillkom. I denna andra upplaga av boken har uppdateringar av lagen gjorts fram till och med den 1 april 2013. Ett tiotal nya rättsfall refereras.

SEMESTERLAGEN kommenterar och förklarar samtliga paragrafer i lagen och redovisar över 60 relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen. Boken ger en lättfattlig sammanställning av alla regler och begrepp som är av betydelse vid tillämpningen av semesterlagen.

SEMESTERLAGEN vänder sig såväl till arbetstagare och deras fackliga representanter som till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor hos arbetsgivaren. Den används dessutom vid arbetsrättsliga utbildningar.

Ur innehållet:
• Viktiga ändringar av lagen
• Beräkning av semesterledighet
• Regler om semesterlön
• Semesterrätt för korttidsanställda
• Semesterlönegrundande frånvaro
• Sparad semester

Bengt Garpe är arbetsrättsjurist. Han är verksam vid Stockholms och Karlstads universitet.
 
  © 2017 Jure AB