Ensamkommande barns rätt
� En vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl.
   
 
Författare:von Scheele Eva , Strandberg Ingemar
Titel:Ensamkommande barns rätt � En vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:174 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113652
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

Migrationsverkets prognos för 2013 är att ca 4000 ensamkommande barn söker asyl i Sverige. Det är därför viktigt att samtliga aktörer - oberoende av vistelsens längd - gör denna trygg och säker.

Boken benar upp frågorna om hur och av vem handläggningen ska uformas samt redogör för nuvarande svensk lagstiftning på området.

Framställningen riktar sig i huvudsak till gode män för ensamkommande barn, överförmyndare, handläggare inom socialtrjänsten, skolan, kommunen, tjänstemän inom Migrationsverket, advokater samt frivilligorganisationer.
 
  © 2017 Jure AB