HFD 2012 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2012
� samt register 2008-2012
   
 
Titel:HFD 2012 - Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2012 � samt register 2008-2012
Utgivningsår:2013
Omfång:707 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138326077
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Skatterätt

SLUT på förlag

 

Referat av sådana mål i Högsta förvaltningsdomstolen som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett femårsregister för åren 2008-2012.
 
  © 2017 Jure AB