SKV Handledning för punktskatter 2013
   
 
Titel:SKV Handledning för punktskatter 2013
Upplaga:16 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:642 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525866
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:SKV Publikationer nr. 504 utg.16
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Handledning för punktskatter innehåller beskrivning av gällande materiella bestämmelser som rör punktskatter. Med punktskatter avses skatter enligt de lagar som räknas upp i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Denna upplaga utgår från bestämmelserna i de olika punktskatteförfattningarna i deras lydelse den 1 januari 2013.

I handledningen hänvisas till Skatteverkets föreskrifter, allmänna råd, meddelanden och ställningstaganden. Vidare refereras domar från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna samt förhandsbesked meddelade av Skatterättsnämnden.
Skatterättsnämnden publicerar referat av meddelade
förhandsbesked på sin webbplats (www.skatterattsnamnden.se).

I handledningen refereras också domar meddelade av EU-domstolen. Dessa domar finns på EU-domstolens webbplats (http://curia.europa.eu/).

Handledning för punktskatter finns på Skatteverkets webbplats
(www.skatteverket.se). På webbplatsen publiceras även
Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor samt annan information om punktskatter. Handledningen är främst avsedd att användas inom Skatteverket i samband med beskattning och utbildning men kan även vara av intresse för andra som behöver information om punktskatter.

Avseende bestämmelser om förfarandet hänvisas till Handledning för skatteförfarandet.
 
  © 2017 Jure AB