Ds 2013:28 Straffansvar för eftersupning
   
 
Titel:Ds 2013:28 Straffansvar för eftersupning
Utgivningsår:2013
Omfång:99 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239438
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:28
Ämnesord:Straffrätt , Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria analyseras om det bör införas ett straffansvar för så kallad eftersupning. Med eftersupning menas att en person som misstänks för rattfylleri men som anträffats en stund efter körningen har druckit alkohol först efter färden eller påstår att han eller hon gjort det. Det analyseras också om ett straffansvar bör omfatta även bruk av narkotika och andra berusande medel efter färd samt förare av andra färdmedel, till exempel fartyg, och andra personer som kan göra sig skyldiga till trafiknykterhetsbrott. I promemorian används begreppen efterförtäring och efterbruk.

I promemorian presenteras också en kartläggning av problemet. Den visar bland annat att det som främst förekommer är efterförtäring av alkohol eller påståenden om detta efter färd med personbilar och lastbilar.

Analysen utmynnar i bedömningen att ett straffansvar för efterförtäring och efterbruk inte bör införas.
 
  © 2017 Jure AB