SOU 2013:41 Förskolegaranti
   
 
Titel:SOU 2013:41 Förskolegaranti
Utgivningsår:2013
Omfång:372 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239582
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förskoleplats i tid
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen haft i uppdrag att se över om det finns behov av ytterligare åtgärder eller incitament som kan riktas mot kommuner för att fler barn ska erbjudas förskoleplats inom fyra månader från det att vårdnadshavaren har anmält önskemål om förskola. Utredningen förespråkar en nationell förskolegaranti för att säkra att så många barn som möjligt kan erbjudas förskoleplats i tid och att föräldrar som trots allt får vänta för länge får ett bättre skydd.

Förslaget är att garantin ska bestå av fyra olika åtgärder:
- tydlig platsdag i skollagen
- informationsskyldighet för kommuner
- rapporteringsskyldighet för kommuner
- kompensation till föräldrar i form av en väntepenning

Tanken är att de tillsammans ska leda till en fungerande planering och tydliga politiska prioriteringar i alla kommuner.
 
  © 2017 Jure AB