SOU 2013:47 Effektivare bredbandsstöd
   
 
Titel:SOU 2013:47 Effektivare bredbandsstöd
Utgivningsår:2013
Omfång:228 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239674
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utvärderingen av bredbandsstrategin
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Förslagen i denna utredning syftar till att hantera nuvarande och potentiella problemområden, avseende regelverk, styrning och uppföljning, samordning och legitimitet. Vår bedömning är att dessa förslag främjar en mera effektiv hantering av frågor om bredbandsstöd i Sverige, på alla organisatoriska nivåer, vilket i sin tur möjliggör ett mera effektivt arbete för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Förslagen riktar sig till aktörer på nationell och regional nivå.

Vår ambition har varit att föreslå åtgärder som inte medför att byalagens engagemang i bredbandsutbyggnad minskar, även om vi föreslår något striktare nationella styrformer än vad som för närvarande föreligger. Vi bedömer också att våra förslag, som syftar till tydlighet och enkelhet, främjar ett lokalt engagemang och aktiva byalag.

 
  © 2017 Jure AB