Prop. 2012/13:170 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
� tillträde till det andra tilläggsprotokollet
   
 
Titel:Prop. 2012/13:170 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål � tillträde till det andra tilläggsprotokollet
Utgivningsår:2013
Omfång:102 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213170
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:170
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna det andra tilläggsprotokollet till Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. Vidare föreslås den lagstiftning som krävs för att Sverige ska uppfylla åtagandena i tilläggsprotokollet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB