SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård
   
 
Titel:SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård
Anmärkning:Slutbetänkande från Patientmaktsutredningen.
Utgivningsår:2013
Omfång:276 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239629
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Patientmaktsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården ska stärkas. Utredningen har dessutom haft i uppdrag att föreslå en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ska ersätta hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Dessutom behandlas i betänkandet frågor om hur vården kan ges på mer likvärdiga villkor, hur patientberättelser i klagomåls- och anmälningsärenden systematiskt kan samlas in och bearbetas samt föreslår en ny lag om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB