SOU 2013:52 Moderniserad studiehjälp
   
 
Titel:SOU 2013:52 Moderniserad studiehjälp
Utgivningsår:2013
Omfång:463 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239810
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2012 års studiehjälpsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:52
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås hur studiehjälpen kan effektiviseras, moderniseras och renodlas och hur studiestödssystemet kan anpassas till nya studerandegrupper. Mot bakgrund av undersökningar och analyser lämnar utredaren ett stort antal förslag till förändringar. I huvuddrag innebär dessa:

- Studiehjälpens karaktär av studiestöd ska förstärkas.
- Sambandet mellan studiebidraget och elevens insatser ska göras tydligare genom att studiebidrag bara lämnas under läsåret.
- Studiebidraget ska utbetalas direkt till den studerande redan från 16 års ålder.
- Studiehjälpen ska vara enhetlig och inkluderande. Elever i gymnasiesärskolan ska därför ges rätt till studiehjälp och studiemedel.
- Aktivitetsersättningen för förlängd skolgång avskaffas och unga studerande med funktionsnedsättning ska i stället få ersättning från studiestödssystemet i form av studiehjälp och - från 20 års ålder - det högre bidraget i studiemedlet.

Särskild utredare: Anders Franzén
 
  © 2017 Jure AB