Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet
   
 
Författare:Olsen Lena
Titel:Kommunikationsrätt i det elektroniska medielandskapet
Anmärkning:Under medverkan av Thomas Bull, Jens Forzelius, Carl-Martin Gölstam, Anna Hammarén, Magnus Larsson, Tord Pettersson, Anders Stenlund.
Utgivningsår:2013
Omfång:424 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147096985
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 467 SEK exkl. moms

 

Idag befinner vi oss i ett helt annat medielandskap än för bara tio år sedan. Elektroniken har förändrat formerna för kommunikation i grunden. Via internet, tv, radio och mobiltelefoni överförs kommersiella och icke-kommersiella budskap på ett nytt sätt. Näten utvecklas, tjänster som går ut i sändning av signaler diversifieras och marknaderna flyter samman. En hel arsenal av nya elektroniska produkter och tekniker måste införskaffas och hanteras.

Du får i boken svar på följande frågor:

- Vilka lagar och regler gäller i denna djungel?
- Vilka myndigheter är aktiva på området, och hur sker tillsynen av företagen och deras sändningar?
- Vilka rättigheter och skyldigheter har man?
- Vilka sanktioner finns?
- Hur skyddas konsumenter och andra mottagare?

Denna bok hjälper dig att navigera i det nya medielandskapet. Författarna anlägger ett juridiskt perspektiv på kommunikationen av elektroniska meddelanden mellan parter. Ett antal rättsområden beaktas, såsom konstitutionell rätt, lagen om elektronisk kommunikation, radio och tv-lagen, upphovsrätt, marknadsförings- och konkurrensrätt, personuppgiftslagen samt regler rörande konsumentskydd och avtalsrelaterade regler inom såväl civil- som näringsrätt.
 
  © 2017 Jure AB