Molntjänster
� Juridik, affär och säkerhet
   
 
Författare:Edvardsson Tobias , Frydlinger David
Titel:Molntjänster � Juridik, affär och säkerhet
Utgivningsår:2013
Omfång:216 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017134
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt , Immaterialrätt

Pris: 845 SEK exkl. moms

 

Vilka juridiska hinder eller begränsningar finns för företag som vill köpa eller börja leverera molntjänster? Om en tvist uppstår mellan en svensk molntjänstköpare och en utländsk leverantör: vilket lands lag ska tillämpas och vilka domstolar får avgöra tvisten? Går det att köpa molntjänster och fortfarande agera i förenlighet med Sveriges och EU:s personuppgiftslagstiftning? Vem äger data som lagras i molnet? Hur bör molntjänstavtal skrivas som skapar förutsättningar för att uppnå kommersiella och andra mål med köp eller försäljning av molntjänster?

I denna bok besvarar och diskuterar Tobias Edvardsson och David Frydlinger dessa och en rad andra frågor. I ett särskilt avsnitt behandlas även Big Data. I boken redovisas en metod som gör det möjligt att på basis av såväl teknisk som kommersiell förståelse av molntjänster hantera flertalet av de juridiska utmaningar som molntjänster aktualiserar för företag och andra organisationer. Boken är tänkt att användas praktiskt av alla som får till uppgift att hantera juridiska frågor rörande molntjänster.


 
  © 2017 Jure AB