SOU 2013:61 Försvarsfastigheter i framtiden
   
 
Titel:SOU 2013:61 Försvarsfastigheter i framtiden
Utgivningsår:2013
Omfång:337 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138240038
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:61
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas i huvudsak tre typer av förslag, vilka sammanfattas nedan. Dessa avser vem som ska ansvara för förvaltningen av de försvarsfastigheter som i dag förvaltas av Fortifikationsverket, andra typer av åtgärder som kan bidra till att effektivisera fastighetsförvaltningen och Försvarsmaktens lokalförsörjning samt vissa övriga frågor. Det bedöms att förslagen i de två senare delarna i huvudsak är oavhängiga av den förstnämnda och därmed bör genomföras oavsett vem som förvaltar försvarsfastigheterna.
 
  © 2017 Jure AB