SOU 2013:55 Statens kulturfastigheter
� urval och förvaltning för framtiden
   
 
Titel:SOU 2013:55 Statens kulturfastigheter � urval och förvaltning för framtiden
Utgivningsår:2013
Omfång:317 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138239940
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kulturbebyggelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:55
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft regeringens uppdrag att klarlägga vilka fastigheter och byggnader som ägs av statliga myndigheter och är så kulturhistoriskt värdefulla att de även i fortsättningen bör ägas av staten. Uppdraget omfattar också att identifiera de kulturfastigheter som av olika skäl inte behöver ägas av staten och kan avyttras. För de senare ska oberoende marknadsvärden uppskattas.

Utgångspunkten har varit att staten ska äga fastigheter som (1) är kulturhistoriskt särskilt betydelsefulla, (2) har ett särskilt betydelsefullt symbolvärde eller (3) har central betydelse för rikets säkerhet. Metodmässigt ska urvalet i enlighet med direktiven bygga vidare på den så kallade berättelsemodell som använts då urvalet kulturfastigheter tidigare diskuterats.

Ytterligare utgångspunkter för utredningens arbete har varit samhällets övergripande kulturpolitiska och förvaltningspolitiska mål och erfarenheterna från de tidigare utredningar som behandlat statens kulturfastigheter.
 
  © 2017 Jure AB