Beskattning av värdepapper
   
 
Författare:Rutberg Anne , Rutberg Johan , Molander Lars
Titel:Beskattning av värdepapper
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1997
Omfång:266 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783421
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges en praktisk vägledning inom värdepappersområdet. Boken innehåller en heltäckande redogörelse av gällande regler och praxis. Här behandlas lagregler och lagförslag som offentliggjorts t.o.m. den 15 maj 1997. Vidare behandlas alla de nya rättsfall som bildat praxis på detta område under de senaste åren. I denna - i stora delar omarbetade - andra upplaga ges en utförlig redogörelse för beskattning av värdepapper för både individer och bolag. I särskilda avsnitt behandlas bl.a. de nya reglerna för skattefri utdelning, ny förmögenhetsbeskattning samt beskattning av värdepapper hos värdepappersfonder, investmentföretag och andelsägare. Avsnitten om nya finansiella instrument och värdepapper till anställda är väsentligt utvidgade som en följd av den snabba utvecklingen på dessa områden.
 
  © 2017 Jure AB