SOU 2013:69 Ny tid ny prövning
� förslag till ändrade vattenrättsliga regler
   
 
Titel:SOU 2013:69 Ny tid ny prövning � förslag till ändrade vattenrättsliga regler
Utgivningsår:2013
Omfång:434 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240182
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Vattenverksamhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:69
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Delbetänkande av Vattenverksamhetsutredningen. Vattenverksamhetsutredningen behandlar i detta delbetänkande sina ställningstaganden avseende analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana tillstånd och äldre rättigheter som meddelats före MB:s ikraftträdande.

Utredningen föreslår hur man på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan se till att de anläggningar som inte har tillstånd enligt MB utformas och drivs på ett sådant sätt att MB:s hänsynsregler och EU-rättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls. Allt i enlighet med tilläggsdirektivet 2013:37 och huvuddirektivet 2012:29.
 
  © 2017 Jure AB