Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling
� Juridik och praktik
   
 
Författare:Stavenow Christoffer , Sennström Lisa
Titel:Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling � Juridik och praktik
Utgivningsår:2013
Omfång:173 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235335
Ämnesord:Marknadsrätt , Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Den offentliga upphandlingen omsätter cirka 600 miljarder kr/år i Sverige och över 2000 miljarder € inom EU. Upphandlande myndigheter har en stor möjlighet att använda dessa skattepengar på ett sätt som tar hänsyn till miljö- och sociala frågor.

Denna bok har kommit till för att täcka två syften och innehåller två delar. Den första delen ger den en politisk bakgrund och en juridisk genomgång av rättsläget och de ökande möjligheterna att ta miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling.

Den andra delen är tänkt att fungera som en praktisk hjälpreda för de myndigheter som arbetar med att genomföra hållbara upphandlingar, det vill säga upphandlingar där miljö- och sociala hänsyn tas. Här ges en beskrivning av hur man kan arbeta med miljö- och sociala hänsyn i praktiken och hur man kan omsätta politiska målsättningar i verkligheten. Boken utgår i denna del ifrån upphandlingsprocessen och går in på vilka arbetssätt en upphandlande myndighet lämpligen bör använda vid miljöanpassad och socialt ansvarsfull upphandling; från organisatoriska förutsättningar, behovs- och marknadsanalys, hur man kan ställa krav och slutligen till hur dessa krav lämpligen bör följas upp. Dessutom ges en djupare beskrivning av vilka förutsättningar som gäller i de branscher som har störst miljöpåverkan.

Boken riktar sig till beslutsfattare, upphandlingschefer, upphandlare, leverantörer, jurister och inte minst som kurslitteratur för studenter inom offentlig upphandling.
 
  © 2017 Jure AB