SOU 2013:70 Säker utveckling!
� Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial
   
 
Titel:SOU 2013:70 Säker utveckling! � Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial
Utgivningsår:2013
Omfång:477 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240205
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:70
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Regeringens särskilda utredare föreslår i slutbetänkandet åtgärder för en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial, som tar tillvara nanomaterialen möjligheter samtidigt som hälso- och miljörisker minimeras.
 
  © 2017 Jure AB