Skatt på finansiella instrument
   
 
Författare:Tivéus Ulf , Jacobsson Sara
Titel:Skatt på finansiella instrument
Utgivningsår:2013
Omfång:398 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017592
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

Pris: 772 SEK exkl. moms

 

Skatteregler och redovisningsregler för finansiella instrument och för ägare till sådana. Den gör en allmän genomgång av vad finansiella instrument är ur ett civilrättsligt och ett skatterättsligt perspektiv.

Boken har fyra avdelningar; Avd I beskriver allmänt vad som utgår finansiella instrument, Avd II behandlar beskattning av finansiella instrument i inkomstlaget kapital, Avd III behandlar beskattning och redovisning av finansiella instrument i inkomstlaget näringsverksamhet, Avd IV behandlar skattefrågor för anställda och arbetsgivare när finansiella instrument används i incitamentsprogram.
 
  © 2017 Jure AB