SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning
   
 
Titel:SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning
Utgivningsår:2013
Omfång:98 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240281
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:E-delegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:75
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen ger förslag på hur framtidens e-förvaltning kan organiseras och föras vidare i ett längre perspektiv.

Regeringens mål för e-förvaltningen är att det ska vara så enkelt som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service.

Inriktningen är en förvaltning där tjänster byggs upp utifrån ett livshändelseperspektiv med medborgaren i fokus. E-delegationen konstaterar att en kritisk framgångsfaktor för att åstadkomma denna inriktning är en ökad förvaltningsövergripande digital samverkan mellan statlig och kommunal sektor.

E-delegationen föreslår att samordningen av de gemensamma e-förvaltningsfrågorna förs in i en medlemsorganisation liknande en kollegiemodell, t.ex. på det sätt Arbetsgivarverket idag är uppbyggt.

För att stärka samverkan med den staliga och kommunala sektorn bör den nya organisationen upprätta ett särskilt samarbetsorgan med kommunal sektor.
 
  © 2017 Jure AB