Ds 2013:65 Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m.
   
 
Titel:Ds 2013:65 Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m.
Utgivningsår:2013
Omfång:69 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240328
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:65
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria har övervägts frågor kring säkerheten på sjukvårdsinrättningar för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Bakgrunden är att i synnerhet rättspsykiatriska verksamheter bedöms ha svårigheter att upprätthålla ordning och säkerhet och bedriva en god vård till följd av den nuvarande regleringen av dels patientens möjlighet att i princip obegränsat kunna använda elektroniska kommunikationstjänster, dels, genom att t.ex. vapen och narkotika kan smugglas in på inrättningarna då det inte finns möjligheter i dagens lagstiftning till att kroppsvisitera andra än patienter.
 
  © 2017 Jure AB