SOU 2013:83 En enkel till framtiden?
   
 
Titel:SOU 2013:83 En enkel till framtiden?
Utgivningsår:2013
Omfång:415 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240533
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Järnvägens organisation
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:83
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet redovisar utredaren en nulägesbeskrivning av järnvägens organisation och en inventering av problem- och förbättringsområden, med förslag på inriktning för det fortsatta utredningsarbetet.
 
  © 2017 Jure AB