SOU 2013:82 Begravning
� återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats
   
 
Titel:SOU 2013:82 Begravning � återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats
Utgivningsår:2013
Omfång:127 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240502
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa begravningsfrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:82
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen har sett över vissa frågor på begravningsområdet. I översynen har ingått att analysera dels behovet av ändrad lagstiftning i syfte att uppnå en miljömässig hantering av metaller efter kremering, dels hur prövning av nya begravningsmetoder kan regleras. Uppdraget har även rymt att utreda hur Stockholms och Tranås kommuner kan inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats.
 
  © 2017 Jure AB