SOU 2013:87 Starka tillsammans
   
 
Titel:SOU 2013:87 Starka tillsammans
Utgivningsår:2013
Omfång:154 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240595
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om nationell samordning av kliniska studier
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell samordning, rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer. I direktivet pekar man på betydelsen av kliniska studier av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingsmetoder för Sverige. Som en viktig bakgrund lyfts i direktivet fram att det under många år varit en nedgång av antalet läkemedelsprövningar i Sverige.

I direktivet anges också att regeringen planerar för en långsiktig statlig finansiering av denna samordning, successivt upptrappad till 50 miljoner kronor per år från och med 2016.

Uppdraget är en del av en bred satsning för att stärka Sveriges ställning inom livsvetenskaperna/Life Science och även generellt inom forskning och utveckling.
 
  © 2017 Jure AB