Ds 2013:77 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
   
 
Titel:Ds 2013:77 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Utgivningsår:2013
Omfång:144 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240588
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:77
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian redogörs för de rättsliga förutsättningar för ett eller flera register över personer som har meddelats tillträdesförbud av åklagare eller domstol enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang respektive stängts av från tillträde till ett arrangemang efter beslut av en arrangör (arrangörsavstängning).

I promemorian läggs fram förslag till författningsreglering av frågor som rör ett nationellt register över meddelade tillträdesförbud (tillträdesförbudregistret). Däremot läggs inte fram något förslag till författningsreglering av ett register över arrangörsavstängningar.
 
  © 2017 Jure AB