SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem
� inom socialtjänsten
   
 
Titel:SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem � inom socialtjänsten
Utgivningsår:2014
Omfång:254 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240649
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande redogör utredningen för sitt arbete och sina förslag om valfrihet inom socialtjänstens område.

Betänkandet inleds med en beskrivning av hur valfrihetssystemen utvecklats och dess betydelse för brukarna. Därefter följer en kartläggning av befintliga utförare och en jämförelse av kvalitet, kostnader och effektivitet mellan kommuner som tillämpar respektive inte tillämpar lagen om valfrihet, LOV.

Utredningen belyser även sambandet mellan vinstutdelning, ersättningssystem och kvalitet samt frågor om kvalitetssäkring och ekonomisk uppföljning. Betänkandet avslutats med förslag om valfrihetens omfattning och om hur brukarna kan stöttas i valet av utförare.
 
  © 2017 Jure AB