BRÅ Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser
� Vad har den lett till?
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser � Vad har den lett till?
Utgivningsår:2013
Omfång:92 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335198
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2013:12
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt

Pris: 189 SEK exkl. moms

 

I denna rapport, den första av tre, följer Brå upp och analyserar satsningen på fler poliser. Hur mycket mer arbetskraft har det blivit i praktiken? Vilka förväntningar är rimliga att ha på Polisen utifrån satsningen?

Brå har i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen på 20 000 poliser. Satsningen innebar att antalet poliser ökade med drygt 2 500 från år 2006 till 2010. Att polisen skulle bli mer synlig var regeringens första och tydligaste mål med satsningen, men målet har också varit att fler brott ska klaras upp. I denna rapport, den första av tre, är huvudfrågan; hur mycket mer arbetskraft har satsningen lett till i praktiken? Brå diskuterar också om resurserna som tillkommit utnyttjats på rätt sätt för att uppnå resultatförbättringar.Begränsat tillskott av arbetskraftUnder perioden 2006–2011 har antalet anställda poliser ökat med 17 procent. Ökningen av antalet faktiskt arbetande helårsarbetskrafter är dock mindre – 11 procent. Då är också civilanställda inom Polisen inräknade. Att ökningen blir mindre beror bland att på att många av de nya poliserna är tjänstlediga, till exempel för vård av barn. Tar man dessutom hänsyn till befolkningsutvecklingen under perioden rör det sig om en ökning på 7 procent av antalet polisanställda totalt sett.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen och Polisen, men även till andra delar av rättsväsendet och till den intresserade allmänheten som vill få en nyanserad bild av de senaste årens satsning på Polisen och hur den har använts.
 
  © 2017 Jure AB