BRÅ Rapport 2014:1 NTU 2013
� Om utsatthet, otrygghet och förtroende
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2014:1 NTU 2013 � Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Utgivningsår:2014
Omfång:168 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335204
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2014:1
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

NTU belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?

I rapporten presenteras resultat om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, både på nationell och på regional nivå, med redovisningar för Sveriges län och vissa av landets kommuner.

I publikationen redovisas också resultaten för den åttonde undersökningen, NTU 2013, tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år. Underlaget utgörs av över 13 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
 
  © 2017 Jure AB