Ds 2014:7 Minskat svartarbete i byggbranschen
   
 
Titel:Ds 2014:7 Minskat svartarbete i byggbranschen
Utgivningsår:2014
Omfång:241 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240724
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:7
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag om hur kontrollsystem inom skatteförfarandet kan vara utformat för byggbranschen. Syftet med ett kontrollsystem är att minska förekomsten av skatteundandragande genom svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.
I promemorian föreslås bland annat att:

-ett kontrollsystem ska tillämpas på byggarbetsplatser i Sverige,
-reglerna inte ska tillämpas om byggherren är privatperson,
-byggherren ska anmäla byggstart och tillhandahålla utrustning för att möjliggöra registrering,
-den som bedriver byggverksamhet ska föra personalliggare samt månatligen skicka personalliggare till Skatteverket,
-byggherren ska anmäla verksamma näringsidkare och personer på byggarbetsplatsen till Skatteverket,
-skatteverket ska göra oannonserade kontrollbesök.
 
  © 2017 Jure AB