Prop. 2013/14:79 Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster
   
 
Titel:Prop. 2013/14:79 Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster
Utgivningsår:2014
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:79
Ämnesord:IT-rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förslagen syftar till att göra det enklare för konsumenter att säga upp abonnemang på elektroniska kommunikationstjänster och att friare kunna använda mobiltelefoner och annan utrustning som de har köpt i samband med sådana abonnemang.

Det föreslås att uppsägningstiden i avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska få vara längst en månad. Avtal med bindningstid ska kunna sägas upp en månad före bindningstidens utgång.

Vidare föreslås att konsumenter ska ha rätt att efter den inledande bindningstiden få operatörslås borttagna kostnadsfritt och utan dröjsmål. Med operatörslås avses sådana begränsningar när det gäller användningen av terminalutrustning som en leverantör har infört eller låtit införa för att hindra att utrustningen används för nyttjande av andra leverantörers elektroniska kommunikationstjänster.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.
 
  © 2017 Jure AB