SOU 2014:10 Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar
   
 
Titel:SOU 2014:10 Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar
Utgivningsår:2014
Omfång:212 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240779
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:PSI-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningen har två uppgifter. Den ena är att föreslå de ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Den andra uppgiften är att analysera och föreslå övriga åtgärder som kan bidra till att främja ett ökat vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Syftet med att öka vidareutnyttjandet är att det kan bidra till ekonomisk tillväxt, ökad öppenhet och bättre service till medborgarna. Enligt olika beräkningar handlar det om stora värden för samhället.
 
  © 2017 Jure AB