SOU 2014:12 Utvärdera för utveckling
� om utvärdering av skolpolitiska reformer
   
 
Titel:SOU 2014:12 Utvärdera för utveckling � om utvärdering av skolpolitiska reformer
Utgivningsår:2014
Omfång:309 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240809
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan (U 2012:04)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:12
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Arbetet med detta betänkande och utredningens delbetänkande har stärkt oss i uppfattningen att det är långt ifrån enkelt att förändra skolan genom strukturella reformer. Det tar tid innan effekter uppstår så att de kan bli mätbara på nationell nivå. Dessutom är de effekter man kan förvänta sig ofta inte så stora som man kanske önskat. Detta innebär inte att man kan avstå från att försöka att förbättra förutsättningarna för skolan. Det understryker dock behovet av att beslut om reformer vilar på en ordentlig kunskapsgrund. För varje åtgärd som vidtas bör det tydligt framgå på vilket sätt åtgärden är tänkt att påverka skolan, och vad som styrker denna slutsats. Forskning och utvärdering har här en central roll både inför att reformer ska utformas och vid utvärderingen av dem. Utvärdering av reformer kan i sin tur resultera i kunskap som kan ligga till grund för evidensinformerade beslut inför eventuella framtida reformer.
 
  © 2017 Jure AB