Moms i praktiken
� en praktisk vägledning
   
 
Författare:Thunberg Björn
Titel:Moms i praktiken � en praktisk vägledning
Utgivningsår:2001
Omfång:282 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486326
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 466 SEK exkl. moms

 

Den snabba lagstiftningstakten gör det nödvändigt för företagen att kontinuerligt följa förändringarna i momsbeskattningen. Företagsekonomiskt blir det också alltmer lönsamt att hantera momsen rätt.

I boken ingår avsnitt med exempel på frekvent ställda frågor – samt svar på dessa. Några exempel:

- Vad måste göras om VAT-nummer saknas eller är felaktigt?
- Hur hanteras formella fel på leverantörsfakturor?
- Är skattemyndigheterna alltid felfria?
- Hur undvika skattetillägg?
- Är den som överklagar ett momsbeslut ”garanterad” skatterevision?
- Hur gör man för att ansöka om återbetalning av utländsk moms?

Boken innehåller ett omfattande sökordsregister. I bilagedelen ingår momslagen, momsförordningen samt övriga lagar och förordningar som har anknytning till momsområdet.
 
  © 2017 Jure AB