Skattedeklaration, skattekonto och skattekontroll
� en handbok om skattebetalningslagen
   
 
Författare:Thunberg Björn
Titel:Skattedeklaration, skattekonto och skattekontroll � en handbok om skattebetalningslagen
Utgivningsår:1997
Omfång:206 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175485125
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 311 SEK exkl. moms

 

Skattebetalningslagen (SFS 1997:483) trädde ikraft före årsskiftet 1997/98 men kommer i huvudsak till användning från och med februari 1998. En helt ny deklarationsblankett, nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, nya regler om kvarskatt, F-skatt, betalningsskyldighet m.m. är några av nyheterna.

Denna handbok hjälper Dig och Ditt företag att vinna tid, att utnyttja fördelarna och undvika nackdelarna med den nya lagen. Frågor och svar, när-var-hur, checklistor, tidtabeller och kommentarer varvas med goda råd och exempel i bokens fyra kapitel:
- Skattebetalningslagen
- Skattedeklaration och preliminär självdeklaration
- Skattekonto
- Skattekontroll

Fullständig lagtext och sökordsregister ingår i boken, liksom paragrafregister till respektive från skattebetalningslagen. Exempel på ifyllda blanketter visas bland bilagorna.
 
  © 2017 Jure AB