Prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord
   
 
Titel:Prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord
Utgivningsår:2014
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314194
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:194
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att straffet för mord skärps. Mord bör bestraffas med livstids fängelse om omständigheterna är försvårande. Försvårande omständigheter har tidigare i princip endast medfört ett längre tidsbestämt straff.

Syftet med ändringen är att livstidsstraffet ska kunna användas i betydligt större utsträckning och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det förutses dömas ut i en majoritet av fallen. Lagtekniskt innebär förslaget att det i straffskalan för mord läggs till att straffet är fängelse på livstid "om omständigheterna är försvårande".

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB