Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
   
 
Titel:Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Utgivningsår:2014
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240885
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria läggs förslag som ska leda till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Förslagen ska också leda till en stärkt samverkan mellan statliga myndigheter sinsemellan och med kommuner och landsting.
 
  © 2017 Jure AB