Ds 2014:8 Den mörka och okända historien
� Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet
   
 
Titel:Ds 2014:8 Den mörka och okända historien � Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet
Utgivningsår:2014
Omfång:304 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240793
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:8
Ämnesord:Rättshistoria , Offentlig rätt

Pris: 300 SEK exkl. moms

 

Romers situation i dag hänger samman med historien och den diskriminering som många romer under lång tid har utsatts för. Kunskap om historien och dess samband med dagens villkor för romer är därför viktig för regeringens arbete med att förbättra levnadsförhållandena. Regeringen anser att en vitbok som beskriver historien är en viktig utgångspunkt för att stärka arbetet med romers mänskliga rättigheter.

Bokens innehåll
Vitboken belyser övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och belyser följande områden:

Kartläggningar av romer
Steriliseringar och omhändertagande av barn
Inreseförbud och reglerad invandring
Romers tillgång till bostad
Romers tillgång till utbildning
Romers tillgång till arbete
Vitboken spänner över en tid om 100 år. Genomgången av politiska motiv och åtgärder under första hälften av 1900-talet visar att registreringar, steriliseringar, omhändertaganden av barn, fördrivning och vägran att mantalsskriva romer motiverades och verkställdes utifrån antagandet att romer var oönskade. Åtgärderna försvårade romers tillvaro. Samtidigt var just uppfattningen att romer inte var en del av samhället också ett motiv till att det krävdes åtgärder riktade mot gruppen.
 
  © 2017 Jure AB