SOU 2014:15 Investeringsplanering för försvarsmateriel
� En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess
   
 
Titel:SOU 2014:15 Investeringsplanering för försvarsmateriel � En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess
Utgivningsår:2014
Omfång:155 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240854
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen Investeringsplanering för försvarsmateriel
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Bakgrunden till utredningen Investeringsplanering för försvarsmateriel - En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess är behovet att förbättra planerings-, besluts-, och uppföljningsprocessen för anskaffning av försvarsmateriel och göra den förutsägbar, transparent samt långsiktig och därmed mer effektiv.

Den nya modellen för planeringen innebär att en årligt återkommande planering som också ska kunna omhänderta förändrade behov när ny information tillkommit eller om projekt blir försenade. Långsiktig planering kan därmed bättre följas upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. Utredningens förslag ger också regeringen förutsättningar att skapa en större öppenhet gentemot riksdagen.
 
  © 2017 Jure AB