Prop. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget
� stärkt förtroende och högre krav
   
 
Titel:Prop. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget � stärkt förtroende och högre krav
Utgivningsår:2014
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314169
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:169
Ämnesord:Processrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag för att bättre säkerställa nämndemännens lämplighet och kompetens för uppdraget och tydliggöra att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag.

Kravet på lämplighet skärps. Det ska vara en uppgift för domstolen att, när det gäller laglydnad, kontrollera lämpligheten hos den som valts till nämndeman. Domstolarna bör därför ha möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret i fråga om nämndemän. Konkursfrihet införs som ett behörighetskrav för nämndemän. Domstolen ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget. I dag krävs det uppenbar olämplighet för entledigande.

I propositionen görs även bedömningen att introduktions- och repetitionsutbildning för nämndemän bör vara obligatorisk. Val av nämndemän ska hållas vid en annan tidpunkt än i anslutning till val till kommun- och landstingsfullmäktige för att det ska vara tydligt att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.
 
  © 2017 Jure AB