Barnrätt
� En antologi
   
 
Författare:Cederborg Ann-Christin , Warnling Conradson Wiweka
Titel:Barnrätt � En antologi
Utgivningsår:2014
Omfång:470 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017813
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 400 SEK exkl. moms

 

I denna barnrättsantologi presenterar och diskuterar forskare och praktiskt verksamma en rad olika barnrättsliga spörsmål som tillsammans avspeglar barnrättens bredd och tvärvetenskapliga karaktär.

Ämnen som behandlas är exempelvis:

- barns rätt till kultur
- vårdnadstvister
- barns delaktighet
- skolplikt
- barns rätt till skydd från utsatthet.

Ansvariga för antologin är medlemmar av Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten Stockholms universitet, en tvärvetenskaplig plattform för forskare med barnrättslig inriktning.

Förutom att visa barnrättens bredd är syftet att ge läsaren fördjupad kunskap om barnrättsliga frågor och därmed också inspireras att verka för barns rättigheter.
 
  © 2017 Jure AB