Prop. 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden
   
 
Titel:Prop. 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden
Utgivningsår:2014
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314157
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:157
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som misstänks för brott. Regeringen föreslår bland annat att det ska finnas en ovillkorlig rätt för den som är frihetsberövad att ta del av de omständigheter som har betydelse för beslutet om anhållande. Att den som häktats har motsvarande rätt i förhållande till beslutet om häktning ska framgå av rättegångsbalken.

Förslagen är en del av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.
 
  © 2017 Jure AB