SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden
   
 
Titel:SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden
Utgivningsår:2014
Omfång:234 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240946
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utvärderingen av bredbandsstrategin
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:21
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att utvärdera regeringens bredbandsstrategi. Det innebär att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen som anges i regeringens bredbandsstrategi och i den digitala agendan för Europa. I uppdraget ingår även att göra en närmare analys av två insatsområden i bredbandsstrategin, nämligen Offentliga aktörer på marknaden och Bredband i hela landet.

Några av punkterna som behandlas:

följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi och vid behov föreslå eventuella justeringar av bredbandsstrategin med syftet att möjliggöra för marknaden att åstadkomma den täckningsgrad för bredband som anges i målen för bredbandsstrategin,
utreda hur kommunernas agerande i olika roller påverkar bredbandsutbyggnaden och utreda möjligheterna att inrätta ett Infrastructure Clearing House (ICH) enligt förslag från Post- och telestyrelsen eller föreslå en annan lösning för att främja samordning och samförläggning för bredband.
 
  © 2017 Jure AB